Wakacje na Mazurach - Obozy żeglarskie - Wypoczynek na Mazurach - Obozy sportowe
 

Przepisy żeglarskie


Żeglarz jachtowy uprawniony jest do:
- prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń,
- prowadzenia jachtów żaglowych niezatapialnych w regatach i treningu w porze dziennej pod nadzorem, po wodach morskich,
- osoby, które nie ukończyły 16 roku życia mogą realizować uprawnienia wynikające z punktu 1 w porze dziennej i pod nadzorem.

Sternik jachtowy uprawniony jest do:
- prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń,
- prowadzenia jachtów żaglowych o powierzchni pomiarowej żagli do 40 m2 po morskich wodach wewnętrznych i w żegludze po wodach morskich do 20 Mm od brzegu.
 

 


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.09.1997 w sprawie uprawiania żeglarstwa
Instrukcja Polskiego Związku Żeglarskiego
Kwalifikacje i uprawnienia osób mających patenty żeglarskie
Warunki dopuszczenia do egzaminu na patenty żeglarskie
Definicje i ustalenia Komisji Szkolenia Polskiego Związku Żeglarskiego
Materiały szkoleniowe na patent żeglarza jachtowego i sternika jachtowego
Przepisy klasy Omega (wersja Barlinek 2004)
Przepisy klasy Omega (wersja Szczecinek 2001)
 

 
 

MIĘDZYNARODOWY KOD SYGNAŁOWY

litera

flaga

znaczenie sygnału (jednoflagowe)

A mam nurka pod wodą;  trzymajcie się z dala i idźcie powoli
B ładuję; wyładowuję;  mam niebezpieczny ładunek
C Tak - potwierdzenie
D trzymajcie się z dala ode mnie, manewruję z trudnością
E zmieniam swój kurs w prawo
F jestem niezdolny do ruchu, mam awarię, nawiążcie łączność ze mną
G potrzebuję pilota;  wybieram sieci
H mam pilota na pokładzie
I zmieniam swój kurs w lewo
J mam pożar i niebezpieczny ładunek na statku, trzymajcie się z dala ode mnie;
chcę nawiązać łączność za pomocą semafora
K chcę nawiązać z wami łączność
L zatrzymajcie natychmiast wasz statek
M zatrzymałem mój statek i nie posuwam się;  mam lekarza na pokładzie
N Nie - zaprzeczenie
O człowiek za burtą
P W porcie: zameldować się na statku, wychodzimy w morze;
na morzu: moje sieci zaczepiły się o przeszkodę
Q na statku wszyscy zdrowi i proszę o pozwolenie wejścia do portu
R statek stoi bez ruchu
S moje maszyny pracują całą mocą wstecz
T trzymajcie się z dala ode mnie; jestem zajęty trałowaniem we dwójkę;
nie przechodźcie mi przed dziobem
U zbliżasz się do niebezpieczeństwa
V potrzebuję pomocy
W potrzebuję pomocy lekarskiej
X zaniechajcie wasze zamiary i czekajcie na moje sygnały
Y ciągnę moją kotwicę
Z potrzebuję holownika;  wydaję sieci
 
cyfra

flaga

cyfra

flaga

1 6
2 7
3 8
4 9
5 0
 

flaga wywoławcza

flagi zastępcze