Wakacje na Mazurach - Obozy żeglarskie - Wypoczynek na Mazurach - Obozy sportowe
 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA PATENT ŻEGLARZA JACHTOWEGO I STERNIKA JACHTOWEGO

Ramowy program szkolenia na stopnie żeglarskie

PATENT ŻEGLARZA JACHTOWEGO

1. Przepisy
a) prawo drogi na wodach śródlądowych
b) sygnały wzywania pomocy
c) znaki i sygnały stosowane na wodach śródlądowych
d) przepisy lokalne
e) zasady postępowania w razie wypadku i awarii; ubezpieczenia
f) zasady zachowania się na jachcie, obyczaje żeglarskie, flagi i bandery
g) zasady organizacji regat; podstawowe przepisy
h) podstawowe zasady ochrony środowiska

2. Budowa jachtów
a) podstawowe nazewnictwo części składowych typowego jachtu śródlądowego
b) zasady bezpiecznego posługiwania się instalacjami jachtowymi
c) podstawowe elementy i obsługa współczesnego jachtowego silnika przyczepnego

3. Teoria żeglowania
a) kursy względem wiatru, wiatr rzeczywisty i pozorny, zawietrzność i nawietrzność, praca żagli, działanie steru
b) zapobieganie wywrotkom – stateczność

4. Locja
a) oznakowanie nawigacyjne na wodach śródlądowych
b) zagrożenia i przeszkody żeglugowe, informacje o budowlach hydrotechnicznych

5. Meteorologia
a) skala Beauforte’a z opisem
b) typowe zjawiska meteorologiczne, bryzy, odbicia, szkwały itp. Zjawiska niebezpieczne i ich oznaki
c) komunikaty meteorologiczne

6. Ratownictwo
a) środki bezpieczeństwa i sposoby posługiwania się nimi
b) wywrotka jachtu – zachowanie załogi i ratowanie wywróconego jachtu
c) człowiek w wodzie – niebezpieczeństwa
d) zagrożenia pożarowe

7. Prace bosmańskie
a) podstawowe węzły żeglarskie i mocowanie lin do osprzętu

8. Manewrowanie jachtem
a) klar do wypłynięcia i portowy
b) podstawy cumowania i kotwiczenia
c) obsługa żagli i osprzętu
d) manewrowanie jachtem o powierzchni żagli min. 15 m2 pod żaglami
e) manewrowanie jachtem żaglowym pod silnikiem
f) manewr “człowiek za burtą”

PATENT STERNIKA JACHTOWEGO

1. Przepisy
a) MPZZM
b) podstawowe dokumenty jachtu morskiego
c) ogólne zasady postępowania w portach krajowych i zagranicznych; przekraczanie granicy

2. Wiadomości o jachtach żaglowych
a) eksploatacja urządzeń i wyposażenia jachtu morskiego
b) stateczność poprzeczna jachtu żaglowego; mały jacht w warunkach morskich
c) eksploatacja i obsługa przyczepnych i stacjonarnych silników spalinowych
d) instalacja elektryczna; akumulatory, ich obsługa i ładowanie

3. Nawigacja
a) korzystanie z kompasu: ustalanie kursu i namiarów
b) podstawy nawigacji terestrycznej
c) podstawowe i pomocnicze przyrządy nawigacyjne, obsługa systemów Decca i GPS
d) praca na mapie

4. Locja
a) oznakowanie nawigacyjne systemu IALA region A
b) światła nawigacyjne i ich charakterystyki
c) morskie pomoce nawigacyjne i ich wykorzystanie (mapy nawigacyjne, spisy świateł, locje, spisy sygnałów radiowych)
d) znaki i skróty stosowane na mapach polskich
e) przygotowanie nawigacyjne wejścia do portu

5. Meteorologia
a) przewidywanie zmian pogody
b) podstawowe przyrządy meteorologiczne i jak z nich korzystać
c) układy baryczne, cyrkulacja mas powietrza
d) radiowe komunikaty meteorologiczne dla żeglugi, system NAVTEX

6. Sygnalizacja i łączność
a) sygnały wzywania pomocy, wykorzystanie środków pirotechnicznych
b) sygnały ostrzegawcze, wybrane flagi MKS

7. Ratownictwo
a) środki bezpieczeństwa i sposoby posługiwania się nimi
b) postępowanie w wypadku awarii (mielizna, pożar, przeciek, opuszczania jachtu)
c) przygotowanie do sztormu i techniki sztormowania
d) współdziałanie ze stacjami ratownictwa i śmigłowcem ratowniczym
e) sztrandowanie
f) “człowiek za burtą” na morzu na małym jachcie

8. Manewrowanie jachtem
a) manewrowanie jachtem balastowo–mieczowym lub balastowym pod żaglami o powierzchni powyżej 30 m2 i pod silnikiem
b) wykorzystanie cum i szpringów w manewrach portowych

UWAGA: Program szkolenia na patent sternika jachtowego dla osób, które nie posiadają patentu żeglarza jachtowego musi obejmować w całości oba programy (patent żeglarza i patent sternika jachtowego).


zobacz cały dokument >>