Wakacje na Mazurach - Obozy żeglarskie - Wypoczynek na Mazurach - Obozy sportowe
 

Manewrowanie.


Kursy jachtu względem wiatru.

Wiatr wywołany warunkami meteorologicznymi i ukształtowaniem terenu, w odniesieniu do nieruchomego jachtu, nazywamy wiatrem rzeczywistym. Ruch powietrza wynikający z poruszania się jachtu i przeciwny do kierunku jego ruchu, określany jest jako wiatr własny. Wypadkową wiatru rzeczywistego i własnego jest wiatr pozorny. Jest to wiatr bezpośrednio działający na żagiel. Siła i kierunek wiatru pozornego zmieniają się w zależności od prędkości jachtu oraz kursu względem wiatru. Wskaźnikiem wiatru pozornego jest wimpel, lekka chorągiewka przymocowana do topu masztu.

Ogólny schemat przedstawiający kursy jachtu względem wiatru:
1 - bajdewind,
2 - półwiatr,
3 - baksztag,
4 - fordewind.
Kursy bajdewind i półwiatr nazywa się kursami ostrymi, a baksztag i fordewind - kursami pełnymi. Od kursu półwiatr do kursu bajdewind siła wiatru pozornego wzrasta w stosunku do siły wiatru rzeczywistego. Wiatr pozorny, z wyjątkiem kursu fordewind, jest zawsze ostrzejszy (bardziej od dziobu) niż wiatr rzeczywisty. Burta nawietrzna to ta, na którą wieje wiatr, a przeciwna to burta zawietrzna.
Zmianę kursu jachtu w kierunku wiatrów pełniejszych, tj. od bajdewindu do fordewindu, nazywa się odpadaniem, zmianę kursu jachtu w kierunku wiatrów ostrzejszych, tj. od fordewindu do bajdewindu - ostrzeniem.
Wyróżnia się prawy i lewy hals. Prawym halsem nazywa się kurs, podczas którego wiatr wieje z prawej burty, a lewym halsem - gdy wiatr wieje z lewej.